ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน ปี 2567

  ไตรมาส 1  (พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567)  [download]


รายการย่อแสดงสินทรีพย์และหนี้สิน ปี 2567

 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 31 มกราคม 2567  [download] 
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 29 กุมภาพันธ์ 2567  [download] 
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 31 มีนาคม 2567  [download] newff14


ผลการดำเนินงาน ปี 2566

  ไตรมาส 1  (พฤศจิกายน 2565 - มกราคม 2566)  [download]
  ไตรมาส 2  (กุมภาพันธ์ 2566 - เมษายน 2566)  [download]


รายการย่อแสดงสินทรีพย์และหนี้สิน ปี 2566

 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 31 มีนาคม 2566  [download] 
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 31 พฤษภาคม 2566  [download] 
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 31 กรกฎาคม 2566  [download] 
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 30 กันยายน 2566  [download] 
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 31 ตุลาคม 2566  [download] 
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 31 ธันวาคม 2566  [download]


รายการย่อแสดงสินทรีพย์และหนี้สิน ปี 2565

 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 31 ตุลาคม 2565  [download]


ผลการดำเนินงาน ปี 2563-2564

 ผลการดำเนินงานราย 2 เดือน (31 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564)  [download] 
 ผลการดำเนินงานราย 2 เดือน (31 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564)  [download] 
 ผลการดำเนินงานราย 2 เดือน (31 มีนาคม - 30 เมษายน 2564)  [download] 
 ผลการดำเนินงานเดือน กุมภาพันธ์ 2564  [download] 
 ผลการดำเนินงานราย 3 เดือน (30 พฤศจิกายน 2563 - 31 มกราคม 2564)  [download]


ผลการดำเนินงาน ปี 2560-2561

 ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - สิงหาคม 2560  [download] 
 ผลการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561  [download]


ผลการดำเนินงาน ปี 2559

 ผลการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2559  [download] 
 ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2559  [download] 
 ผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2559  [download] 
 ผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2559  [download] 
 ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม 2559  [download] 
 ผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2559  [download] 
 ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2559  [download] 
 ผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2559  [download] 
 ผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2559  [download] 
 ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม 2559  [download]


ผลการดำเนินงาน ปี 2557
 ผลการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2557  [download] 
 ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2557  [download] 
 ผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2557  [download] 
 ผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2557  [download] 
 ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม 2557  [download] 
 ผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2557  [download] 
 ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2557  [download] 
 ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2557  [download] 
 ผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2557  [download] 
 ผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2557  [download] 
ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม 2557 [download]


ผลการดำเนินงาน ปี 2556
ผลการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2556 [download]
ผลการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2556 [download]
ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2556 [download]
ผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2556 [download]

ผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2556 [download]
ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม 2556 [download]
ผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2556 [download] 
ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2556 [download] 
ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2556 [download] 
ผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2556 [download] 
ผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2556 [download] 
ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม 2556 [download]


ผลการดำเนินงาน ปี 2555
ผลการดำเนินงานเดือนกันยายน-ตุลาคม 2555 [download] 
ผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2555 [download] 
ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม 2555 [download] 
ผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2555 [download] 
ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2555 [download] 
ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2555 [download] 
ผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2555 [download] 
ผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2555 [download]


ผลการดำเนินงาน ปี 2554
ผลการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2554 [download] 
ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2554 [download] 
ผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2554 [download] 
ผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2554 [download] 
ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม 2554 [download] 
ผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2554 [download]
ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2554 [download]
ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2554 [download]
ผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2554 [download]
ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม 2554 [download]


ผลการดำเนินงาน ปี 2553
ผลการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2553 [download]
ผลการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2553 [download]
ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2553 [download]
ผลการดำเนินงาน 31 ส.ค. - 30 กันยายน 2553 [download]
สรุปผลการดำเนินงาน 2548 - 2552 [download]
แผนภูมิสรุปผลการดำเนินงาน 2548 - 2552 [download]

 

linekp