ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ภาพกิจกรรม
วันที่ 16 มิ.ย.65 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด นำน้ำดื่ม/เครื่องดื่มบำรุงกำลัง/ผ้าเย็น สนับสนุนการฝึกทบทวนของชุดควบคุมฝูงชน ภ.จว.กระบี่ ณ ลานฝึก ภ.จว.กระบี่วันที่ 16 มิ.ย.65 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด นำน้ำดื่ม/เครื่องดื่มบำรุงกำลัง/ผ้าเย็น สนับสนุนการฝึกทบทวนของชุดควบคุมฝูงชน ภ.จว.กระบี่ ณ ลานฝึก ภ.จว.กระบี่ (5)
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ฯพณฯสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทาวงยุติธรรม เป็นประธานมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณผลงานด้านองค์กรบริหารจัดการดีเด่น/ผลงานด้านบริหารจัดการองค์กรประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2564 ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ฯพณฯสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทาวงยุติธรรม เป็นประธานมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณผลงานด้านองค์กรบริหารจัดการดีเด่น/ผลงานด้านบริหารจัดการองค์กรประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2564 ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด (7)
พ.ต.ท.จตุพร คงทะเล ประธาน พร้อมด้วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ระหว่างทางวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ตพ.ต.ท.จตุพร คงทะเล ประธาน พร้อมด้วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ระหว่างทางวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต (7)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 พ.ต.ท.จตุพร คงทะเล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระสาทิสลักษณ์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสกรณ์ไทย พร้อมรับเกียรติบัตรสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 พ.ต.ท.จตุพร คงทะเล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระสาทิสลักษณ์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสกรณ์ไทย พร้อมรับเกียรติบัตรสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ (6)
วันที่ 25 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด ร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4 ณ สนามฟุตบอลอันดามัน สปอร์ต คลับ กระบี่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด ร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4 ณ สนามฟุตบอลอันดามัน สปอร์ต คลับ กระบี่ (11)
คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด มอบสิ่งของน้ำดื่ม กาแฟ ให้กับเจ้าหน้าที่จุดตรวจตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด มอบสิ่งของน้ำดื่ม กาแฟ ให้กับเจ้าหน้าที่จุดตรวจตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ (9)
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 พ.ต.ท.จตุพร คงทะเล ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด มอบน้ำดื่มให้กับเทศบาลเมืองกระบี่ ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จำนวน 1,200 ขวดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 พ.ต.ท.จตุพร คงทะเล ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด มอบน้ำดื่มให้กับเทศบาลเมืองกระบี่ ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จำนวน 1,200 ขวด (4)
วันที่ 20-21 มีนาคม 2564 ด.ต.สมเพชร เกษมุล ตำแหน่งรองประธาน , นางสุวิภา จันทร์สุข ตำแหน่งผู้จัดการ , นางสมหญิง วรรณรักษ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน , น.ส.วันวิสา ชนะบางแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรสาระสำคัญของกกฎกระทรวงวันที่ 20-21 มีนาคม 2564 ด.ต.สมเพชร เกษมุล ตำแหน่งรองประธาน , นางสุวิภา จันทร์สุข ตำแหน่งผู้จัดการ , นางสมหญิง วรรณรักษ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน , น.ส.วันวิสา ชนะบางแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรสาระสำคัญของกกฎกระทรวง (10)
วันที่ 13 มีนาคม 2564 ร.ต.ท.ฉลอง บุษบงค์ ตำแหน่งรองประธาน และนางโสภา สิงหบำรุง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชี (เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สสอค.) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2564 ทั้ง 3 สมาคม (สส.ชสอ., สสอค.,สส.ชสอ.) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานวันที่ 13 มีนาคม 2564 ร.ต.ท.ฉลอง บุษบงค์ ตำแหน่งรองประธาน และนางโสภา สิงหบำรุง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชี (เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สสอค.) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ทั้ง 3 สมาคม (สส.ชสอ., สสอค.,สส.ชสอ.) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน (10)
 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 พ.ต.ท.จตุรพร คงทะเล ประธานกรรมการ และ นางสุวิภา จันทร์สุข ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด เข้าร่วมวางพานพุ่มสถายสักการะ พระสาทิสลักษณ์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 พ.ต.ท.จตุรพร คงทะเล ประธานกรรมการ และ นางสุวิภา จันทร์สุข ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด เข้าร่วมวางพานพุ่มสถายสักการะ พระสาทิสลักษณ์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย  (8)
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 18