ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
KP-Service
ประกาศ เรื่อง ผลผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและประมวลผล (อ่าน:20)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมและประมวลผล (อ่าน:40)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่ควบคุมและประมวลผล) (อ่าน:78)
ประกาศ เรื่อง การขยายเงินกู้ฉุกเฉิน (อ่าน:197)
ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน (อ่าน:100)
ประกาศเรื่อง การหักถือหุ้นเพิ่มพิเศษ (อ่าน:112)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก (อ่าน:363)
ปิดโครงการเงินกู้สวัสดิการสมาชิก (อ่าน:174)
ประกาศ เรื่อง เสนอราคาประกันชีวิตกลุ่ม (อ่าน:153)
ผลคะแนนการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ประจำปี2567 (อ่าน:160)
ประกาศ เรื่อง สหกรณ์ปิดทำการ ในวันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป (ครึ่งวัน) (อ่าน:148)
ประกาศ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีปฏิบัติ การจัดการเลือกตั้งในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี (อ่าน:106)
ประกาศเรื่อง ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการดำเนินการ ขอถอนตัว (อ่าน:160)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี2567 (อ่าน:116)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่51 ประจำปี2567 (อ่าน:121)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด โดย พ.ต.ท.จตุรพร คงทะเล ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.ต.เกษมสุข บางโรย
[24 พ.ค. 2567] (ดู:32)
วันที่ 10 เมษายน 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด โดย ด.ต.โสภณ แซ่อั้ง กรรมการฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์วางหรีดเคารพศพ ร.ต.ท.ยงยุทธิ์ พรหมมนตรี สมาชิกฯและมอบสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตให้กับทายาท ณ วัดทรายขาว ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
[22 เม.ย. 2567] (ดู:39)
วันที่ 10 เมษายน 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด โดย พ.ต.ท.จตุรพร คงทะเล ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.อ.สุเทพ ทองนวลจันทร์ สมาชิกฯและมอบสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตให้กับทายาท ณ วัดแก้วโกรวาราม
[22 เม.ย. 2567] (ดู:43)
More